Dermatoloji İzmir Derim Tıp Merkezi
 
Saç ve Tırnak Hastalıkları Tedavisi İzmir

SAÇ HASTALIKLARI

Saç ve tırnak her iki cins içinde en önemli aksesuarlarımızdandır.

Sistemik hastalıklar,vitamin eksikleri,stress,enfeksiyonlar ile hasarlanırlar. Kıl folikülü keratin,melanin ve birçok immunmodülatörün üretim yeridir. Kıl folikülünün anagen dönemden telogen döneme geçmesi 3-4 ay kadar sürdüğü için tetikleyen etkenlerden 4ay sonra saç dökülmesi başlayabilir.

Saç İnsanda, kıl folikülü ;büyüme(anagen), regresyon (katagen) ve dinlenme (telogen) periodlarından oluşan ve yaşam boyu tekrar süren sikluslar gösterir.

Saç dökülmeleri skatrisyel yani bir daha çıkmayan ve nonskatrisyel yani tekrar çıkabilen diye ikiye ayrılabilir.

Skatrisyel Olmayan Saç Dökülmeleri 

Yaygın(diffüz) Anagen Efflevium(Kemoterapi Tedavisi Gören Hastalarda Olan Dökülmedir)

Kıl Şaftı Bozuklukları(Genetik Hastalıklar) Fiziksel,Kimyasal Travma Telogen Effluvium Mozaik formda olan saçların %15-25 kadarı telogen evrededir.

Stress,vitamin eksiklikleri,şampuan mevsim değişikliği vb nedenlerle normal olan 100-150 saçtan fazla dökülme durumudur. Tetikleyen faktör ile hemen dökülme değil siklusun tamamlandığı bir 3 ay gibi süre geçmesi gerekebilir. Altta herhangi neden yoksa PRP ve saç mezoterapisi önerilir.

Androgenetik Alopesi Erkeklerde olan önce saçtaki girintilerin belirginleşmesi ve tepeden seyrelmeler ve arkadan açılma sonra bunların birleşmesi ile sadece occipital bölge dediğimiz kulak arkasındaki saçların kaldığı şiddetli dökülmelere kadar gidebilir. Hastalar en çok saçım ne kadar dökülecek diye sorar. Gidişatın önceden bilinmesi mümkün değildir.Ailesel olma özelliği vardır.

Terminal kıllar minyatür hale gelir.Kansızlık,vitamin eksikliği,tiroid gibi problemler artışa sebep olur, asla neden değildir. Ne kadar erken tedaviye başlanırsa sonuç o kadar yüz güldürücüdür.PRP ile trombositlerdeki büyüme faktörü ,kan dolaşımının artırılması saçları güçlendirir. Vitamin,aminoasitlerin deri içine uygulandığı mezoerapide tedaviyi destekler. Alopesi Otoimmun yani vücudun kendi kılına yabancılaştığı ve onu ortadan kaldırdığı bir durumdur. Genellikle stress tetikler.

En çok saç, sakal, kaş da olmak üzere kıl folikülünün olduğu her yerde görülür. Lokal; değişik çapta yuvarlak bir alanda saç dökülür. Fakat ilerleme hatta tamamen saç kaybı görülebiir.Atopik bünyelerde,saçlı deri sınırı dökülmelerinde (ophiasis) ilerleme riski fazladır. Saçlar ilk çıkarken beyaz ve ince oup sonra koyulaşır kalınlaşır. Allta yatan sebeplerin bulunması ,komşunun önerdiği tedavilerin (sarımsak sür) kullanılmaması erken tedavi gerekmektedir.

Lokal İnfeksiyon

Alopesi Areata

Skatrisyel Olanlar Deride görülen ve saçıda tutan hastalıklar (liken,lupus…) ,derin enfeksiyonlar ve yanlış uygulama sonucu gelişen irritasyonlar folikül harabiyeti yaparak kalıcı saç kaybına sebep olur.a

TIRNAK HASTALIKLARI

Tırnaklarımız vücuttaki hastalıklara tepki veren ve birçok değişik bulgular gösteren tanıda bize yardımcı olan bölgedir.

Tırnak Batması: Yanlış kesim,tırnakta kalınlaşmalar sonucu ortaya çıkan, tırnağın deri içine gömülmesi ve enfeksiyon gelişimi ile giden durumdur.Hasta battıkça düzelsin diye daha da keserek olayı şiddetlendirir. Tırnak kesimi düz olarak yapılmalı yan kısımlarda içeri girilmemeli ,çok kısa kesilmemelidir. Bazen enfeksiyon yerinde kanamaya eğilimli çıkıntılar olabilir. Toparlanmazsa yakılması gerekebilir. Çok sık tekrarlayan batmalarda parsiyel matrisektomi yapılır.

Paronişia(Dolama) Tırnak çevresindeki derinin koparılması,çatlaklar sonucu derinin şişmesi, kızarma ve ağrısı giden bir durumdur.Tedavi yapılmazsa matrixe zarar verip tırnak şekil bozukluğuna neden olabilir.

Onikolizis Tırnak plağının yatağından ayrılmasıdır. Küçük travmalar ile özellikle ayak başparmak tırnaklarında simetrik boşalmalar olur. Nem alişverişini engellemesi ve travmaya bağlı takma tırnaklarda da çok görülür. Hipo ya da hipertroidi de tekrarlayan ataklar olur. Tırnak Kırılmaları Kadınların en çok şikayet ettiği durumdur. Genetik yatkınlık,elin çok fazla suya girmesi,ojeler ve vitamin eksiklikleri tiroid ile ilgili olabilir.

Tırnak Yeme (Onikofaji,Onikotillomani) Erişkin dönemde de devam eden bu alışkanlıktırnak yapısında bozulmalara neden olur. Periungal verrüleri yatkınlığını artırır.

Beau Çizgileri Tırnakta yatay yerleşen oluklardır. Matriks aktivasyonunun geçici durmasına bağlıdır.Şiddetli enfeksiyonlar,hipokalsemi,çinko eksikliği,ciddi beslsnme bozukluklarında olur.

Kaşık Tırnak Tırnağın orta bölümünün hafif oyulması kenarların kalkık olmasıdır. En çok demir eksikliğinde görülür. Bazı eneksiyonlar(sifilis, mantar) hipertroidi,diabetgibi endokrin bozukluklarda ve daktilo,bilgisayar gibi parmakların kullanıldığı durumda olabilir.

Lökoniki (Beyaz çizgiler) Punktat(1-2mm) tip en sık görülendir.Normal bireylerde görülür. Çizgisel tip kalıtsal ya da sistemik hastalıklara bağlı olabilir. Parsiyel tip, tüberküloz,hodgkin hastalığı,nefrit,donuklar,metastatik karsinomlar ve lepra gibi durumarda görülür. Total tip, genetiktir ayrıca tırnak yeme alışkanlığı olanlarda ,tifo ,lepra siroz, ülseratif kolit hastalığı olanlarda görülebilir.