Dermatoloji İzmir Derim Tıp Merkezi
 
Ürtiker Tedavisi İzmir

KURDEŞEN / ÜRTİKER

Ürtiker ya da halk arasındaki adı ile kurdeşen; deri üzerinde oluşan, etrafı kızarıklıkla çevrilmiş olan, boyutları birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişebilen, çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilen, kaşıntılı ve ödemli deri hastalığıdır. Çeşitli ürtiker türleri:

Fiziksel Ürtiker Aquajenik Ürtiker (Su Ile Temas Sonucu Oluşan)

Kolinerjik Ürtiker (Terleme, Aşırı Efor Sonucu Oluşan)

Soğuk Ürtikeri (Soğuk Teması Ile Oluşan)

Dermografizm (Ciltte Çizik Ile Veya Kaşınma Ile Oluşan Ürtiker)

Gecikmiş Basınç Ürtikeri Solar Ürtiker (Güneş Işınları Ile Oluşan)

Vibratuvar Ürtiker (Vibrasyon Yapan Aletlerle Oluşan)

Herediter Ürtiker (Ailenin Diğer Fertlerinde De Görülen Tip)

Ürtikeryal Vaskülit (Ürtiker Plaklarının 24 Saatten Uzun Sebat Ettiği Damar Iltihabı Ile Giden Tip)

Kendiliğinden geçmeyen kaşıntılarda muhakkak bir cildiye (dermatolog) uzmanına başvurulmalı. Kapsamlı muayene ve tetkikler ile altta yatan hastalıklar var ise onlar ekarte edilmelidir.

Akut (Kronik) Ürtiker

Ürtiker (Kurdeşen) şikayeti yeni ortaya çıkmış ve 6 haftadan kısa bir zaman periyodunu içeriyorsa akut ürtiker olarak adlandırılır. Akut ürtiker genellikle çocuk ve genç erişkinlerde daha sık olarak gözlenir. Genelde ilaç, solunum allerjenleri ve gıdalar sebebi ile ortaya çıkar. Kronik ürtiker ile enfeksiyonlar (parazit, virus, bakteri, mantar) veya vücuttaki digger iltahabik sebepler nedeni ile ortaya çıkar.

Fiziksel ürtikeri olan hastanın tedavisi, fiziksel faktörlerin reaksiyonu nasıl tetiklediğinin açıklanması ile başlar. Akut alerjik reaksiyonun diğer özelliklerinin de sıklıkla eşlik ettiği, akut ve ağır atak geçiren hastalarda uygun allerjenler ile cilt testleri dahil olmak üzere dikkatli inceleme yapılması gerekir.

Altı haftadan kısa süren ürtiker ve anjioödem vakalarının çoğu semptomatik önlemler ile yatışmaktadır ve nadiren tetkiklere ihtiyaç duyulmaktadır. Tedavide antihistaminikler, şiddetli vakalarda sistemik steroiler kullanılmaktadır.