Kulak Burun Boğaz Doktoru İzmir
 
İzmir KBB Doktorları İzmir

KULAK BURUN BOĞAZ

KBB Uzmanları kulak, burun, boğaz ve bu organlarla ilişkili baş ve boyun yapılarında meydana gelen hastalık ve rahatsızlıkları olan hastaların tıbbi ve cerrahi tedavisini yapmaya yönelik uzmanlık eğitimini almış olan hekimlerdir. KBB Uzmanları kulak, burun, boğaz ve bu organlarla ilişkili baş ve boyun yapılarında meydana gelen hastalık ve rahatsızlıkları olan hastaların tıbbi ve cerrahi tedavisini yapmaya yönelik uzmanlık eğitimini almış olan hekimlerdir. Tıbbi ve cerrahi tedavisi KBB Uzmanları tarafından yapılan hastalık ve rahatsızlıklar genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Kulak Hastalıkları

İşitme kayıpları

Akut ve kronik kulak iltihapları

Baş dönmeleri

Kulak çınlamaları

Yüz felci ve bu bölgedeki diğer önemli sinirlerin hastalıkları

Sinir kökenli ağrılar

Kulak bölgesindeki her türlü iyi ve kötü huylu tümörler

Kulak ve dış kulak kanalının doğumsal şekil bozuklukları

Burun Hastalıkları

Burun ve sinüslerin her türlü iltihapları

Alerjik nezle

Koku bozuklukları

Burun tıkanıklığı

Şekilsel burun problemleri (estetik burun cerrahisi)

Burun ve sinüs bölgesindeki her türlü iyi ve kötü huylu tümörler

Boğaz Hastalıkları

Dudaklar, ağız boşluğu ve boğazda yer alan her türlü iltihabi hastalıklar ve iyi ve kötü huylu tümörler

Horlama ve uykuda tıkanma(apne) hastalığının tedavisi

Bademcik ve geniz eti hastalıklarının tedavisi

Ses telleri (gırtlak) ve yutak bölgesinde yer alan her türlü iltihabi hastalıklar ve iyi ve kötü huylu tümörler

Ses ve konuşma bozuklukları

Yemek borusu hastalıkları ve yutma bozuklukları

Tükürük bezlerinin her türlü iltihabi hastalıkları ve iyi veya kötü huylu tümörleri

Baş ve boyun bölgesi hastalıkları

Boyundaki her türlü iltihabi hastalıklar ve iyi ve kötü huylu tümörler

Görme, koku, işitme, denge, yüz siniri ve bu bölgedeki diğer büyük sinir ve damar yapılarının hastalıkları Yüz travması ve kırıkları

Yüz bölgesindeki deformiteler

Estetik ve doku kayıplarını onarmaya yönelik (rekonstrüktif) müdahaleler

 

Kulak burun boğaz uzmanları diğer pek çok branştan farklı olarak hem tıbbi hem de cerrahi tanı ve tedavi yöntemlerini uygulamak üzere eğitim alırlar. Bu nedenle kulak burun boğaz ve baş-boyun bölgesi ile sınırlı hastalıkların özellikle tıbbi ve cerrahi tedavisini genellikle diğer uzmanlık alanlarından bağımsız olarak yapabilirler.

Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisindeki Alt Uzmanlık Alanları

KBB hastalıklarında birbirinden farklı ilgi, eğitim ve tecrübe gerektiren bazı özel uzmanlık alanları mevcuttur.

Otoloji/Nörotoloji: İşitme ve dengeyi etkileyen her türlü kulak hastalıklarının tedavisi

Pediyatrik KBB: Doğumsal şekil bozuklukları da dahil olmak üzere çocukluk çağında görülen kulak burun boğaza ait her türlü hastalık ve rahatsızlığın tedavisi

Baş ve boyun: Tiroid ve paratiroid bezleri de dahil olmak üzere baş ve boyun bölgesinden köken alan iyi ve kötü huylu tümörlerin tedavisi

Yüz estetik ve rekonstrüktif (onarım) cerrahisi: Yüz ve boyun bölgesindeki estetik, fonksiyonel ve onarım amaçlı tüm cerrahi müdahaleler

Rinoloji: Burun ve burun çevresi sinüslerin hastalıklarının tedavisi

Laringoloji: Gırtlak, yemek borusu, ses ve yutma ile ile ilgili hastalıkların tedavisi

Alerji: Kulak burun ve boğazı ilgilendiren bütün alerjik reaksiyonların teşhis ve her türlü tedavi uygulamaları